تعمیر مبل چرمی آسیب دیده از پنجه حیوانات خانگی 1410

تعمیر مبل چرمی آسیب دیده از پنجه حیوانات خانگی

1397/02/23 15:59 فریبا افرند

  هیچ چیز بدتر از این نیست که بعد از یک روز کاری سخت به خونه برید و ببینید که گربه‌تون کنار مبل چرمی که با ...

خواندن
تعمیر مبل چرمی پاره شده 1224

تعمیر مبل چرمی پاره شده

1396/12/05 13:56 فریبا افرند

  در برخی از موضوعات استفاده از تجربه دیگران کمک می‌کند تا کاری را سریع‌تر انجام دهیم و اگر این کار مربوط به تعمیر کردن باشد، ...

خواندن