چگونه صدای غژ غژ کف‌پوش چوبی را تعمیر کنیم‌؟ 1981

چگونه صدای غژ غژ کف‌پوش چوبی را تعمیر کنیم‌؟

1396/10/28 12:18 فریبا افرند

 همانطور که در این پست دیدید، در 15 دقیقه صدای آزاردهنده‌ی کف پوش چوبی را ازبین بردیم اما در برخی موارد این کار جواب نمی‌دهد ...

خواندن
تعمیر صدای کفپوش چوبی 1307

تعمیر صدای کفپوش چوبی

1396/10/26 08:46 فریبا افرند

آیا تا به حال شده که توی خونه‌تون از یه اتاق به اتاق دیگه ای برید و صدای کفپوش چوبی‌تون هم برای خودتون و هم ...

خواندن